Jūs esate

Studentams bus didesnės socialinės stipendijos

2008 m. lapkričio 13-ą ar 14-ą dieną LR Vyriausybė priėmė nutarimą, kad bus didinamos socialinės stipendijos studentams nuo vienos bazinės socialinės išmokos iki trijų bazinių socialinių išmokų (išvertus į lietuvių kalbą: nuo 130 LTL iki 390 LTL). Tačiau visa esmė yra kitame. Iki šiol buvo taip, kad jei gauni socialinę stipendiją - negauni įprastos ir atvirkščiai. Tačiau šis LR Vyriausybės nutarimas yra toks, kad dabar studentai galės gauti ir įprastą, ir socialinę stipendijas. Socialinę stipendiją gali gauti (iš KTUSA):
  • kurių šeimos pajamos per mėnesį vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų dydžio;
  • netekusiems vieno iš tėvų (vieno iš tėvų mirties ar tėvų santuokos nutraukimo atvejais) ir nedirbantiems;
  • esantiems iš šeimų, auginančių 3 ir daugiau vaikų iki 18 metų ir vyresnius, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių ar aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;
  • jeigu augina vaiką vienas (-a) arba vienas iš vaiką auginančių tėvų yra dieninių studijų nedirbantis studentas arba asmuo įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje;
  • jei studento darbingumas mažesnis nei 45 %;
  • kitais atvejais, atsižvelgiant į studento materialinę padėtį.
Galbūt ką nors teko girdėti? Nenuėmė šito nutarimo Vyriausybė?

Komentuoti