Jūs esate

C# Remote Object'o iškvietimas

KTU'ne per .NET modulį davė parašyti dvi programėles. Viena iškviečia kitos Remote Object'ą. Kitaip tariant: veikia programa-serveris. Jinai turi žiauriai gerą ir naudingą metodą, kuriuo baisiai nori pasinaudoti programa-klientas. Kaip tai padaryti? //-----------RemoteServer.cs--------------------------
using System;
using System.Runtime;
using System.Runtime.Remoting;
using System.Runtime.Remoting.Channels;
using System.Runtime.Remoting.Channels.Http;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace PirmasAtsiskaitymas
{
  public class RemoteServer : MarshalByRefObject
  {
    public RemoteServer() { }

    static void Main(string[] args)
    {
      HttpChannel chan1 = new HttpChannel(10000);

      ChannelServices.RegisterChannel(chan1);

      RemotingConfiguration.RegisterWellKnownServiceType(
        typeof(PirmasAtsiskaitymas.RemoteServer),
        "GrazintiSkaiciu",
        WellKnownObjectMode.Singleton);

      Console.ReadLine();
    }

    public int GrazintiSkaiciu()
    {
      Random random = new Random();
      int skaicius = random.Next();
      return skaicius;
    }
   }

}
//-----------------Program.cs--------------------
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime;
using System.Runtime.Remoting;
using System.Runtime.Remoting.Channels;
using System.Runtime.Remoting.Channels.Http;
using System.IO;
namespace PirmasAtsiskaitymas
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      HttpChannel chan1 = new HttpChannel();
      ChannelServices.RegisterChannel(chan1);
      RemoteServer serveris =
          (RemoteServer)Activator.GetObject(typeof(PirmasAtsiskaitymas.RemoteServer),
          "http://localhost:10000/GrazintiSkaiciu");

      try
      {
        for (int i = 0; i < 10; i++)
        {
          Console.WriteLine("Nutoles serveris grazino: " + serveris.GrazintiSkaiciu());
        }
      }
      catch (IOException ex)
      {
        Console.WriteLine("Priemimo klaida!!!!");
      }
    }
  }
}
Kompiliavimas: csc RemoteServer.cs csc /reference:RemoteServer.exe Program.cs Tada paleidžiame RemoteServer.exe ir Program.exe. Na, ir žiūrim, ką šis programinės minties stebūklas pagamins :)

Komentarai

Gal ir įdomu, bet praktiškai nenaudinga šiais web servisų laikais ;)

Be to iš saugumo pusės tai hmf..

Nu joa. Šifravimo kaip minimum reikia ;///
Buvo kita tema su XML Web Service'ais. Bet davė Remote Object'us :)

Komentuoti