Jūs esate

Šis tas iš LR Darbo kodekso

153 straipsnis. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse 1. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus. 2. Esant šešių dienų darbo savaitei, prieš poilsio dieną darbas neturi trukti ilgiau kaip penkias valandas. 176 straipsnis. Kasmetinių atostogų apmokėjimas 1. Kasmetinių atostogų laiku darbuotojui garantuojamas jo vidutinis darbo užmokestis visose darbovietėse. Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybė. 2. Darbo užmokestis už kasmetines atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris kalendorines dienas iki kasmetinių atostogų pradžios. Jeigu darbuotojui priklausantis darbo užmokestis nustatytu laiku nesumokamas ne dėl darbuotojo kaltės, kasmetinės atostogos pratęsiamos tiek dienų, kiek buvo delsiama sumokėti darbo užmokestį, ir už pratęstą laiką mokama kaip už kasmetines atostogas. 193 straipsnis. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos). Visas Darbo kodeksas gyvena čia: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169334

Komentarai

Ir?

Ir nieko... Šį bei tą galima išsikovoti. Kažkada mažais žingsneliais daeisim iki tvarkos. Kol kas tik po truputį :)
Bet apie tokius dalykus reikia kalbėti. Kol susidarys kritinė masė. Kol susivoksim, ką galim :)

PinkCity, nieko. Tiesiog norėjau pacituoti tas dalis, kurios man pasirodė svarbios/įdomios. Neskaičiau viso Darbo kodekso, o tik kai kurias dalis. Tad ir pacitavau.

Komentuoti