Could not find the required version of the Java(TM) 2 Runtime Environment

Today I wanted to install Java EE 7 SDK. I downloaded installer from Oracle's website and when I wanted to run it - I got an error, saying "Could not find the required version of the Java(TM) 2 Runtime Environment".
Ok, I know that I must have Java JRE to run installer of Java EE. But I have Java JRE... So... After some googling I found a solution - to run installation with option -j :


> java_ee_sdk-7-jdk7-windows-x64.exe -j "C:\Program Files\Java\jdk1.7

How to generate public/private keypair with RSA?

I'm developing several projects which use public/private key cryptography. So, the question is simple: how to generate public/private key pair?

As for me, I use OPENSSL to generate RSA key pair. It's simple:

openssl genrsa -out mykey.pem 2048

And public key can be generated like this:


openssl rsa -in mykey.pem -pubout > mykey.pub


OCJAP 7. Tip 1: int ArrayList is valid name for variable

I'm currently preparing for Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer (OCJAP 7) exam So, I would like to post some tips for myself and probably others.

Tip for today is quite simple: any class name might be used as variable name. For instance:

[geshifilter-java] // These are valid identifiers int ArrayList; boolean Boolean; char String; // ... public class TestSimple {} double TestSimple; [/geshifilter-java]

How to load Spring Application context for jUnit from WEB-INF?

I'm using jUnit for writing unit tests for my applications.

It's easy to load applicationContext.xml when it's in classpath:

[geshifilter-java] @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) @ContextConfiguration(locations = {"classpath*:applicationContext.xml"}) public abstract class DefaultApplicationContext { // Code [/geshifilter-java]

But how to load application context not from classpath, but from custom directory, for example WEB-INF?

Solution is to use Maven's path:

Pastebėjimai apie buto pirkimą 1: Nekilnojamojo turto agentai yra neaišku kam reikalingi

Ieškojau buto pirkimui ir pastebėjau kelis dalykus, susijusius su buto pirkimu. Šiandien aprašau pirmą - apie nekilnojamojo turto agentus.

Dauguma butų skelbimų yra įdėta nekilnojamojo turto agentų ar yra parduodami per NT agentūras. Tad, keli pastebėjimai susiję su NT agentais/agentūromis.

Pusiau Windsor'o mazgas

Turbūt kiekvienam aktuali tema: kaip surišti kaklaraštį? Vyrams tai aktualu todėl, kad vyrai nešioja kaklaraiščius, moterims - nes joms gali būti naudinga mokėti surišti kaklaraištį savo draugams, vyrams, vaikinams ir t.t.

Pusiau Windzor'o mazgas (Half Windzor Knot) yra nesudėtingas mazgas, kurį gali surišti visi. O ir atrodo neblogai. Pabandykite: www.tie-a-tie.net/halfwindsor.html