Jūs esate

Verslo liudijimas

Besidomintiems verslo liudijimais: nutvėriau Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) tinklapį, kuriame yra informacijos apie verslo liudijimų išdavimo tvarką: http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=10027821 Dar gali sudominti ir LR Vyriausybės nutarimas "DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ": http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=266292  

Komentuoti