Jūs esate

Pavyzdiniai individualios įmonės nuostatai

Kapsčiausi interneto platybėse ir radau Ūkio ministerijos puslapį, kuriame pateikti individualios įmonės pavyzdiniai nuostatai. Jei norite steigti individualią įmonę - griebkit tuos nuostatus, užpildykite ir turėsite savo įmonę :) Visą šitą gėrį galima rasti čia: http://www.ukmin.lt/lt/veikla/veiklos_sritys/imoniu_teise/steigimo_dokum/Nuostatai/nuostatai.php

Komentarai

dabar yra jau ir UAB istatai bei steigimo aktas bei rekomendacijos kaip pildyti:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=4-589&p_nuo=&p_ik...

Komentuoti