Jūs esate

MiFID'o informacija iš Europos Komisijos

Naršiau Europos komisijos tinklapius ir užtikau informacijos apie MiFID. 106 psl. PDF failas (apie 500 KB) su vartotojų klausimais/atsakymais apie šią direktyvą: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/questions/questions_en.pdf Bendro pobūdžio klausimai/atsakymai: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/439&format=HTML&aged=0&language=EN Ir dar šis tas: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Komentuoti