Jūs esate

Indėlių draudimas iki 100 000 EUR - papildymas

2009 m. balandžio 21-ą dieną klausiau, kokia indėlių draudimo suma galioja po 2009 m. spalio 21-os dienos. Atsakymas: 100 000 EUR. 2009 m. liepos 21-ą dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė atitinkamą įstatymą ir dabar indėliai yra apdrausti neribotam laikotarpui iki 100 000 EUR. Įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348991

Komentarai

Apie vadinamąjį indėlių draudimą: pasižvalgius internete radau, kad šiuo metu LT yra beveik 41 mlrd. Lt įmonių ir privačių asmenų indėlių, iš jų 24 mlrd. Lt yra gyventojų santaupos. Tuo tarpu pravertus Indėlių ir Investicijų draudimo įmonės atskaitą (2007), radau, kad draudimo fondo dydis siekė 847mln.lt (172mln. prieauglis lyginant su 2006) tad, 2008 turėtų viršyti vieną milijardą. Tačiau tai tikrai nėra pakankama suma padengti visiems indėliams. Žinoma, nėra aišku koks procentas indėlių viršija 100k. eurų ribą

Joa, ir aš kažkur skaičiau tokią statistiką... Jei nors vienas bankas bankrutuotų - būtų tikrai riesta...
Na, bet nors tiek gerai - psichologiškai ramiau ir tiek... ;/

Komentuoti