Jūs esate

Įdomūs sandoriai Vilniaus vertybinių popierių biržoje

Kiekvieną dieną, maždaug kas valandą vis pasižiūriu į NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržoje pateikiamas akcijų kainas. Taip pat vis paspaudžiu ant kai kurių įmonių ir pasižiūriu, kokie sandoriai sudaryti prekybos metu (stulpelis "Paskutiniai sandoriai"). Ir pastebėjau vieną dalyką. Kai kurie sandoriai sudaromi su 1 (viena akcija) - t.y. perkama ar parduodama viena vienintelė akcija. Klausiate: kas čia blogo? O čia jau kaip pasižiūrėsi. Suprantama, niekas negali uždrausti Jums pirkti ar parduoti vieną akciją - tai yra Jūsų teisė. Aišku, Jūs mokėsite santykinai didelę kainą už šį sandorį (akcijos kaina + komisiniai, kurie dažnai sudaromi principu koks_nors_procentas min. kiek_nors_litų). Tad, jei Jūs labai norite tapti įmonės akcininku, galite pirkti vieną akciją - būsite užfiksuotas įmonės akcininkų sąraše, galėsite naudotis LR Akcinių bendrovių įstatymo akcininkams suteikiamomis teisėmis ir t.t. ir pan. Žodžiu, nieko blogo. Bet yra ir kitas aspektas. LR Finansinių priemonių rinkų įstatyme yra parašyta:
63 straipsnis. Draudimas manipuliuoti rinka 1. Visiems asmenims draudžiama: 1) sudaryti sandorius ar duoti pavedimus pirkti ar parduoti, jei tai sudaro ar gali sudaryti tikrovės neatitinkantį ar klaidinantį įspūdį apie finansinių priemonių pasiūlą, paklausą ar kainą arba jei taip asmuo ar kartu veikiantys asmenys palaiko neįprastą ar dirbtinę vienos ar keleto finansinių priemonių kainą. Šiame punkte nurodytas draudimas netaikomas, jei sandorį sudaręs ar pavedimą davęs asmuo įrodo, kad jis turi teisėtą pagrindą taip elgtis ir kad atitinkami sandoriai ar pavedimai atitinka įprastą reguliuojamos rinkos praktiką, patvirtintą priežiūros institucijos; 2) sudaryti sandorius ar duoti pavedimus pasitelkus fiktyvias priemones ar kitokios apgaulės ar gudravimo būdu;
LR Vertybinių popierių komisija savo tinklalapyje rašo:
Manipuliavimas rinka - nelegali operacija. Vertybinių popierių pirkimas ar pardavimas siekiant sukurti neteisingą ar klaidinantį aktyvios prekybos įspūdį, kai norima padidinti ar sumažinti akcijų rinkos kainą, tuo skatinant vertybinių popierių pirkimą ar pardavimą.
Tad mano pastebėjimas toks: perkama viena akcija už didesnę kainą. Tad ir kyla klausimas: ar žmogus labai nori įsigyti vieną akciją, ar jis bando nelabai teisėta veikla užsiimti?

Komentarai

Čia iš SEB'o tokie pavedimai, greičiausiai. Jie be komisinių* leidžia prekiauti.
*- yra tam tikros sąlygos

Ir aš taip spėju :)
Gaila, nepatenku į tų nemokamų sąrašą :D

Komentuoti