Jūs esate

Kaip atskirti, kokio kurso studentas

Kai aš pirmą kartą pradėjau studijuoti, atėjo dekanas į auditoriją ir pasakė visiems "Labas rytas". Kai mes aidu atsakėme atgal, jis atsakė "Ak, jūs pirmakursiai". Jis paaiškino, kai įeini į auditoriją ir sakai „labas rytas“ ir tau atsako "labas rytas“ - tai pirmakursiai (studentų tarpe – „fuksai“). Bet kai jie paslepia savo laikraščius ir atverčia savo knygas, tai jie - antrakursiai (studentiškai – „oberfuksai“). Kai jie žiūri į dėstytoją per laikraščio viršų, tai studentas (trečiakursis). Kai jie sudeda savo kojas ant suolų ir nuolat skaito, tai senjorai (ketvirtakursiai - bakalaurai). O kai ateini į auditoriją ir sakai „labas rytas“ ir jie puola tai užsirašyti į savo konspektus – tai magistrantai. :D

Komentarai

Cia kaip anekdotas :D

Kažkas panašaus :]

Komentuoti