Jūs esate

Indėlių draudimas iki 100 000 EUR

Paskaičiau LIETUVOS RESPUBLIKOS INDĖLIŲ IR ĮSIPAREIGOJIMŲ INVESTUOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMO 5 ir 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMĄ. Ir atkasiau, kad indėlių draudimas iki 100 000 EUR galioja tiktai iki 2009-ų spalio 31-os :)

Įdomu, kokia poto galios draudimo suma?

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=328375

Komentarai

Spėju kad priklausys nuo krizes lygio ir kitokių naglų faktorių :)

Kitaip tariant - random ;/

Donde Puedo Comprar Redustat Orlistat <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Finasteride 1 Mg Cheap Buy

Komentuoti