Jūs esate

SQL. Duomenų bazės lentelių gavimas

Jeigu turime duomenų bazę ir mums baisiai reikia gauti jos lenteles, galime vykdyti užklausą: SHOW TABLES FROM <duomenų_bazė> Pavyzdžiui: mysql> SHOW TABLES FROM wordpress; +-----------------------+ | Tables_in_wordpress   | +-----------------------+ | wp_comments           | | wp_links              | | wp_options            | | wp_postmeta           | | wp_posts              | | wp_term_relationships | | wp_term_taxonomy      | | wp_terms              | | wp_usermeta           | | wp_users              | +-----------------------+ 10 rows in set (0.00 sec) mysql> Ant MySQL veikia, kaip su MS SQL - nežinau.

Komentarai

tai yra ir toks
SHOW DATABASES :P

O tai čia ne duomenų bazes parodo? Nes maniškė tai DB lenteles.

Taip, žinau kad tik lentelej bet jei db nežinai tai ir lenteliu neperžiuresi :P

Komentuoti