Jūs esate

Programavimas

Multiple Precision Modular Arithmetics. Addition (Fixed)

My fix is connected with fact that is not always necessary to perform a modulo operation. For example: we have number a = 3, b = 4, modulus = 10. So, the operation would look something like that: (a + b) mod modulus = (3 + 4) mod 10 = 7 mod 10.

Multiple-Precision Modular Arithmetics. Addition

I was browsing (ok, lets be honest - Goooogling) the web in order to find some Multiple-Precision Modular Arithmetics algorithms. Our lecturer recomended a very good book - "Handbook of Applied Cryptography".

Swap array members in C

I am creating implementation of modular addition, subtraction and multiplication in the C programming language. So, I need a small piece of code which swaps members of an array. My implementation is as follows:
int array[] = {10, 9, 1, 5, 6}; int length = 5, temp = 0, i = 0; for (i = 0; i < length / 2; i++) { temp = array[i]; array[i] = array[length - 1 - i]; array[length - 1 - i] = temp; } // Result: 6, 5, 1, 9, 10
Maybe someone knows a better solution for this problem? One thing to note: I'm using the C programming language :)

C++. Programų paleidimas be konsolės

Manęs paklausė, ar žinau būdą, kaip paleisti kokią programą, kad nesumirksėtų konsolės langas (norėta naudoti system()). Ilgai kuičiausi internete ir radau: ShellExecute(NULL, _T("open"), _T("calc.exe"), NULL, NULL, SW_HIDE); _T() gyvena atlstr.h faile. Jeigu negyvena toks failas, tada reikėtų bandyti: #define __T(x) L ## x http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb762153(VS.85).aspx

C#. Gijų panaudojimas

Bandžiausi .NETo galimybes - kaip su gijomis draugaujama.

BAT skriptas ištrinantis save

Manęs paprašė parašyti script'ą kuris padaro kokius nors naudingus veiksmus, o tada save išsitrina. Na, gal kam pravers :) Nors geriau rašyti EXE programą :) @echo off echo Na, dabar kazkas bus rem Cia tavo reikalingi veiksmai (pas mane atidaro archyva) C:\Progra~1\7-zip\7zFM archyvas.zip rem Geru veiksmu pabaiga del do_something.bat O ir klaidą meta: The batch file cannot be found. Matyt, dėl to, kad tą patį failą do_something.bat vykdo :)

C# Remote Object'o iškvietimas

KTU'ne per .NET modulį davė parašyti dvi programėles. Viena iškviečia kitos Remote Object'ą. Kitaip tariant: veikia programa-serveris. Jinai turi žiauriai gerą ir naudingą metodą, kuriuo baisiai nori pasinaudoti programa-klientas.

Besikeičiančio teksto rašymas C++'e

Turbūt teko matyti įvairias konsolines programas, kuriose vienoje eilutėje rašomas besikeičiantis tekstas. Pavyzdžiui: turime instaliacijos sistemą. Instaliuojama programa. Rašomas progresas - bėga skaičiai nuo 1 iki 100 proc. Tačiau jei besikeičia vienoje eilutėje.

Įrašų įterpimas į surikiuotą masyvą

private static void insertEntryIntoArray(int insertationIndex, int entry, int [] array) { for (int i = array.length - 1; i > insertationIndex; i--) array[i] = array[i - 1]; array[insertationIndex] = entry; } // Kodas.... int [] array = new int[5]; int numberToInsert = 7; int entriesFilled = 3; array[0] = 1; array[1] = 5; array[2] = 10; for (int i = 0; i < entriesFilled; i++) if (array[i] > numberToInsert) { insertEntryIntoArray(i, numberToInsert, array); entriesFilled++; break; } Gal kam pravers :)

Puslapiai

Subscribe to Programavimas