Jūs esate

indėlių ir investicijų draudimas

Indėlių draudimas iki 100 000 EUR - papildymas

2009 m. balandžio 21-ą dieną klausiau, kokia indėlių draudimo suma galioja po 2009 m. spalio 21-os dienos. Atsakymas: 100 000 EUR. 2009 m. liepos 21-ą dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė atitinkamą įstatymą ir dabar indėliai yra apdrausti neribotam laikotarpui iki 100 000 EUR. Įstatymas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=348991
Subscribe to indėlių ir investicijų draudimas