Austrija

C#. Set culture info

I had one problem. My computer's Global Settings are set to the Lithuanians, but now I live in Austria. I need to change the currency of my program from litas (LTL) to euro (EUR). How could I do that? It's very simple: using System.Globalization; // Code... CultureInfo ci = new CultureInfo("de-AT"); // Code... Console.WriteLine(stringWithCurrency.ToString("C", ci)); Happy coding!

Kelionė į Italiją

Trumpai buvau Italijoje. Tad, keletas įspūdžių iš šios šalies :) Iš mano nedidelio miestuko tiesiai į Italiją niekas nevažiuoja. Tad teko mauti per Linz (kaip visada). Deja, kaip supratau, į Sommerau pusę yra taisomas geležinkelis, tad teko važiuoti autobusu. Iš Linz nuvažiavome (keliavome dviese iš Lietuvos) į Innsbruck'ą. Innsbruck'e buvom po 2h ryto, tad ėjome pasivaikščioti po Innsbruck'ą. Miestas labai gražus, kalnai... Na, daugiau kaip 500 metrų virš jūros lygio. Pasivaikščiojome naktį.

OECD "juodasis sąrašas"

Per ir prieš G-20 susitikimą Londone buvo karštai diskutuojama apie "juodąjį sąrašą" šalių, kurios nesutinka dalintis informacija apie jų bankuose sąskaitas turinčius užsieniečius. Ne visos valstybės sutinka dalintis tokia informacija. Tad OECD paskelbė tą "juodąjį sąrašą". Bet kodėl kai kurios šalys nesutinka dalintis informacija? Deja, ne viskas taip paprasta. Yra dviejų tipų informacijos dalinimasis: automatiškas ir neautomatiškas. Ką tai praktiškai reiškia? Praktiškai tai reiškia tai, kad su neautomatišku dalinimuisi viskas gana paprasta.

Permit of residence in Austria + Fast food (aka junk food) sometimes is good

Today I went to Freistadt in order to get a permit of residence. Because I am foreigner and I want to stay in Austria longer than for 3 months I must get permit of residence (in the German language: Anmeldebescheinigung). But that's the same in every country I guess. If you're foreigner and you want to stay in country for longer period of time - you must get such document. Everything was quite simple there.

Multiple Precision Modular Arithmetics. Addition (Fixed)

My fix is connected with fact that is not always necessary to perform a modulo operation. For example: we have number a = 3, b = 4, modulus = 10. So, the operation would look something like that: (a + b) mod modulus = (3 + 4) mod 10 = 7 mod 10.

Swap array members in C

I am creating implementation of modular addition, subtraction and multiplication in the C programming language. So, I need a small piece of code which swaps members of an array. My implementation is as follows:
int array[] = {10, 9, 1, 5, 6}; int length = 5, temp = 0, i = 0; for (i = 0; i < length / 2; i++) { temp = array[i]; array[i] = array[length - 1 - i]; array[length - 1 - i] = temp; } // Result: 6, 5, 1, 9, 10
Maybe someone knows a better solution for this problem? One thing to note: I'm using the C programming language :)